Oral Diagnoz ve Radyoloji

oral diagnozDoğru ve başarılı tedavilerin yapılması için öncelikle doğru teşhisin konulması gereklidir. Bu nedenle hastanın ilk karşılandığı, radyoloji yardımı ile yapılan oral diagnoz (tanı), ağız ve diş sağlığı problemlerinin teşhislerinin ve tedavi planlamalarında çok önem taşır.

Kliniğimize gelen hastalarımızdan öncelikle hasta muayene formunun doldurulması istenmektedir. Medikal ve dental anamnezler alınarak, hastaya yapılan tedavilerin daha başarılı olması sağlanmaktadır.

Gerektiğinde, tedavilerin daha sağlıklı ve başarılı olması için konusunda uzman hekimler tarafından değerlendirilip oral tanı konup tedaviler başarıyla uygulanır.

Kliniğimizde değerlendirmesi yapılan radyolojik tetkikler:

  • Panoramik film
  • Periapikal film
  • El-bilek radyografisi
  • Okluzal film
  • Bite-Wing filmi
  • Sefalometrik film
  • Dentalvolumetriktomografi kullanılan radyolojik yöntemlerin bazılarıdır.