Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

ağız diş çene tedavisi

Ağız, diş ve çene yapılarıyla onları çevreleyen dokuları ilgilendiren, lokal anestezi altında yapılan hemen hemen tüm cerrahi işlemler kliniğimizde yapılmaktadır.

Kliniğimizde yapılan bazı cerrahi işlemler;

  • İmplant tedavileri,
  • Diş çekimleri,
  • Gömülü (kemik/mukoza retansiyonlu) diş çekimleri,
  • Apikal rezeksiyon,
  • Apse veya kist teşhis ve tedavisi,
  • Frenektomi,
  • Epulis tedavisi vs,

Ağız boşluğu içerisinde yer alan yumuşak dokuları ilgilendiren tedavilerde gerektiğinde lazer teknolojisi de kullanılmaktadır.