Diş Hekimi Ali Top

Diş Hekimi Ali TopDiş Hekimi Ali TOP: 1994 yılında Alanya'da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Yeşilöz İlköğretim okulunda, lise eğitimini ise Hasan Çolak Anadolu lisesinde tamamladı.

2013 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesinden 2018 yılında mezun oldu.

2018 yılından bu yana Alanya'da diş hekimliği mesleğini icra etmektedir.

Dentist Ali TOP: He was born in Alanya,in 1994. He completed his primary and secondary education in Yeşilöz Primary school and his high school education in Hasan Çolak Anatolian high school.

He graduated from Çukurova University Faculty of Dentistry in 2018.

Since 2018, he has been working as a dentist in Alanya.